Individuální lekce

Co můžete od soukromé lekce očekávat ? Co se na soukromé lekci naučíte?

~

Student dostane 100 % pozornost lektora.

Plynulý a rychlejší rozvoj jógové praxe.

Přihlédnutí k aktuálnímu rozpoložení studenta. Zohlednění pocitů, nálad, fyzických i psychických možností.

Příprava lekcí dle aktuálních možností a omezení studenta.

Možnost zohlednění specifického zdravotního problému.

Předpoklad, že se budete zabývat jógou i mimo lekce strávené s lektorem.

Možnost diskuze mezi studentem a lektorem. Ladění ásan, dechu.

Cílem soukromých lekcí je dovést studenta k samostatnému praktikování.

Dostanete podstatně více instrukcí, doporučení než na skupinových hodinách. Vše co Vás naučím spolu podrobně projdeme.

/600 Kč je přibližná cena za 60 min/  Cena, která zohledňuje „řešení na míru“.

~

Private yoga lesson with English/Czech speaking teacher.

Contact: ontlova@gmail.com / +420 723 899 561